۵ سازمان بین‌المللی و ملی ضد دوپینگ تعلیق شدند

حقوق ورزشی

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، پنج سازمان بین‌المللی و ملی ضد دوپینگ را به دلیل عدم انطباق کامل با نظام‌نامه این سازمان (کد وادا) تعلیق کرد.

 از الزامات آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، رعایت دقیق تمامی استانداردهای وادا یا انطباق با کد نام دارد و تمامی اعضا با هدف همسان سازی فعالیت های مبارزه با دوپینگ در سطح دنیا باید بر اساس استانداردهای بر گرفته از کد عمل کنند و از این رو وادا به صورت دوره‌ ای هر یک از سازمان های تحت نظر خود را به صورت حضوری یا غیرحضوری بازرسی می کند که به آن Audit گفته می شود و چنانچه سازمان مبارزه با دوپینگ نتواند خود را با استانداردها منطبق کند تا زمان رفع اشکالات تمامی فعالیت های مبارزه با دوپینگ آن کشور، زیر نظر مستقیم وادا به شرکت های ارایه کننده خدمات ضد دوپینگ مانند ITA سپرده شده و هزینه‌های آن هم از سازمان و کشور تعلیق شده اخذ می شود.

بنابراین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) سازمان های ملی ضد دوپینگ اندونزی، کره شمالی و تایلند، فدراسیون بین المللی بسکتبال ناشنوایان و نیز فدراسیون بین المللی Gira از جمله سازمان هایی هستند که توسط وادا تعلیق شدند.

باید خاطرنشان کرد بازرسی از فعالیت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)، زمستان ۹۸ آغاز شد که با پشتیبانی و تلاش صورت گرفته، اشکالات موجود به تدریج رفع شد و ایران نادو همچنان در زمره کشورهای مراعات کننده کد وادا باقی ماند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید