‌اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران

حقوق ورزشی

‌اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران


‌بخش اول – تعریف و هدف

‌ماده اول – کمیته ملی المپیک ایران به منظور توسعه و حمایت از نهضت بازی‌های المپیک و ورزش آماتوری در ایران بر اساس اصول اساسنامه‌کمیته بین‌المللی المپیک تشکیل می‌گردد.

‌کمیته ملی المپیک ایران سازمانی است مستقل غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دور از هر گونه منظورهای سیاسی، مذهبی،‌تجاری و نژادی.


‌بخش دوم وظایف

‌ماده دوم – وظایف کمیته ملی المپیک ایران به شرح زیر است:

‌الف – ارتباط با کمیته بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیونهای بین‌المللی و قاره‌ای.

ب – معرفی فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی به فدراسیونها و سازمانهای ورزشی بین‌المللی و حفظ حقوق آنان در مجامع بین‌المللی.

پ – شرکت دادن جوانان ایران در بازی‌های المپیک و آسیایی

ت – همکاری با فدراسیونهای ملی و سازمانهای ورزشی ایران در امور بین‌المللی

ث – اجرای قوانین و مقررات کمیته بین‌المللی المپیک

ج – تشکیل نمایشگاه‌های هنری وابسته به بازی‌های آسیایی و المپیک

چ – آشنا ساختن جامعه با ارزشهای معنوی ورزش و رعایت اصول جوانمردی و اخلاقی در
مسابقات ورزشی.

ح – اقدام به اجرای مسابقه‌های ورزشی آماتوری توسط فدراسیونهای ملی برای ایجاد دوستی و رقابت سالم به منظور بهزیستی اجتماعی.

خ – آموزش اصول فلسفه آماتوری در مدارس و باشگاهها و مراکز عمومی با استفاده از وسائل ارتباط جمعی.‌د – تعیین و اعزام نماینده کشور برای بازی‌های المپیک و آسیایی.

‌ذ – همکاری لازم با کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی جهت تهیه و اجرای برنامه‌های ورزشی و تفریحات سالم و بهزیستی به منظور بهبود وضع‌ورزش.

‌ر – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خلافها و یا گزارشات واصله از فدراسیونها و یا سازمانهای ورزشی بین‌المللی علیه فدراسیونهای ملی.‌تصمیمات هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای فدراسیونهای ورزشی لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ز – نظارت بر اجرای موازین آماتوری در مسابقات ورزشی.

‌ژ – تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین‌المللی در ایران با همکاری کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک و فدراسیونهای مربوط با‌همکاری سازمانهای ورزشی، علمی، داخلی و خارجی و اعزام افراد به دوره‌های آموزشی کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک.

س – همکاری در تنظیم برنامه نمایندگان فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی در کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی.

ش – همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی و بین‌المللی که دفتر آنان در فدراسیون ملی ایران مستقر خواهد بود.

ص – همکاری در اعزام ایرانیان عضو سازمانهای ورزشی بین‌المللی به کنگره و جلسات مربوط.
ض – بررسی و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیونهای ملی ورزشی آماتور ایران و تطبیق آن با موازین و مقررات بین‌المللی.

ط – معرفی نمایندگان ایران در کمیته بین‌المللی المپیک طبق مقررات کمیته بین‌المللی المپیک.

ظ – همکاری با فدراسیونهای ورزشی ملی جهت آماده نگاه‌داشتن افراد تیم ملی برای اعزام به بازی‌های آسیایی و المپیک.

ع – تشکیل جلسات مشورتی با شرکت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به منظور بررسی امور بین‌المللی فدراسیونها با هیأت اجرایی کمیته ملی‌المپیک ایران هر دو ماه یک بار.

غ – تشکیل شورای فنی کمیته ارزشیابی و همچنین بررسی و تحقیق در زمینه‌های ورزشی و تشکیل سایر کمیته‌های مورد نیاز با همکاریهای‌سازمانهای مسئول.

ف – نشر کتب و مقالات ورزشی و مقررات فنی بین‌المللی و نشر بولتن کمیته ملی المپیک ایران.

ق – تهیه و نگهداری پرونده‌های پزشکی برای کلیه قهرمانان با همکاری وزارت بهداری و بهزیستی.

ک – اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام المپیک با همکاری فدراسیون‌های ملی.

گ – ثبت و نگهداری کلیه سوابق بازی‌های المپیک و آسیایی و ثبت رکوردها و نتایج مقام‌های بدست آمده.

ل – به منظور استفاده از علائم و مدالها و احکام در مسابقات دستورالعمل‌هایی تهیه و جهت اجرا به فدراسیونها ارسال خواهد شد.


‌بخش سوم – مقررات عمومی

‌ماده ۳ – استفاده از پرچم و علامات المپیک و واژه‌های المپیک و المپیاد مربوط به کمیته ملی المپیک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با‌کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المپیک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازی‌های آسیایی نیز لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۴ – کمیته ملی المپیک ایران برای هر رشته ورزشی فقط یک فدراسیون ملی را در کشور به رسمیت می‌شناسد.


‌بخش چهارم ارکان

‌ماده ۵ – کمیته ملی المپیک ایران دارای ارکان زیر می‌باشد:

‌الف – شورای عالی

ب – هیأت اجرایی

پ – دبیرخانه کل

ت – کمیته تشکیلاتی


‌شورای عالی:

‌ماده ۶ – شورای عالی از شخصیتها و مقامهایی به شرح زیر تشکیل و در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد:

‌الف – نخست وزیر

ب – شخصیتی که به امر رییس جمهور به سمت ریاست کمیته ملی المپیک ایران و هیأت رییسه انتخاب می‌شود.

پ – وزیر امور خارجه

ت – وزیر ارشاد ملی

ث – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه

ج – وزیر فرهنگ و آموزش عالی

چ – معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران

ح – وزیر کشور

خ – وزیر کار و امور اجتماعی

‌د – وزیر آموزش و پرورش

‌ذ – وزیر بهداری و بهزیستی

‌ر – رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

‌ز – مسئول سازمان رادیو و تلویزیون ایران ،‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

‌ژ – دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که به پیشنهاد رییس کمیته ملی المپیک ایران و تصویب نخست وزیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد و‌دبیری شورای عالی و هیأت اجرایی را به عهده دارد.

ش – پنج نفر از افراد مطلع و یا مسئول در امور ورزشی و بازی‌های المپیک با معرفی سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران.

ص – رؤسای فدراسیون‌هایی که ورزشهای آنها جزو ورزشهای المپیک است اکثریت اعضاء را تشکیل می‌دهند.

‌ماده ۷ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

‌ماده ۸ – شورای عالی هر سال لااقل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد حضور اکثریت برای رسمیت یافتن جلسه ضروری است در صورتی که‌اکثریت حاصل نشود ظرف یک ماه مجدداً دعوت به عمل خواهد آمد این جلسه تابع اکثریت بوده و اعضاء حاضر هر نوع تصمیمی که اتخاذ نمایند‌لازم‌الاجرا خواهد بود و کلیه جلسات شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اخذ رأی به طور علنی و بر حسب پیشنهاد رییس به طور‌مخفی انجام خواهد شد و در صورت تساوی آراء رأی قطعی با رییس خواهد بود.

‌ماده ۹ – پیشنهادات باید دو ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی به دبیرخانه کل رسیده باشد تا در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد، در جلسه‌شورای عالی گزارشات دبیر کل و خزانه دار نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۱۰ – دبیر کل موظف است لااقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی دستور جلسه و پیشنهادات واصله را برای اطلاع اعضاء ارسال دارد.

‌ماده ۱۱ ـ جلسه فوق‌العاده شورای عالی بنا به پیشنهاد رییس یا دبیر کل و یا تقاضای یک سوم از اعضای شورای عالی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۲ – اشخاص زیر نمی‌توانند به عضویت کمیته ملی المپیک ایران انتخاب گردند.

‌الف – هر ورزشکاری که در هر رشته ورزشی ورزش پیشه شناخته شده باشد.

ب – افرادی که برای نفع شخصی به ورزش بستگی و اشتغال داشته باشند. (‌به غیر از افرادی که به عنوان شغل از این راه به طور مستمر در تشکیلات‌اداری ورزش حقوق دریافت داشته و با ورزشهای آماتوری بستگی دارند).

پ – هر شخصی که دارای مقام کوچ و یا مربی باشد و در برابر پاداش مالی به آن کار اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران افتخاری بوده و در مقام خدمات حق‌الزحمه یا پاداش دریافت‌نمی‌نمایند ولی در هنگام مأموریت از هزینه سفر و فوق‌العاده اقامت بر طبق ضوابط استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۱۴ – کمیته ملی المپیک ایران می‌تواند هر یک از اعضاء را که بر خلاف قوانین جاری و یا استقلال و یا امنیت کشور اقدامی نموده و یا به نحوی‌به منافع و حیثیت و شئون کمیته لطمه وارد آورده باشد و یا به عللی شایستگی عضویت کمیته از اول سلب شده باشد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء‌اعضای حاضر او را از عضویت کمیته محروم نماید و جانشین وی را بر طبق مقررات این اساسنامه انتخاب بنمایند.

‌ماده ۱۵ – شورای عالی حداکثر دو ماه پس از بازی‌های المپیک نسبت به انتخاب هفت نفر باقیمانده از نه نفر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران‌از اعضای شورای عالی و یا افراد ذیصلاح دیگر برای مدت چهار سال یک دوره المپیک اقدام می‌نماید.

‌الف – دو نفر نایب رییس

ب – خزانه دار

پ – چهار نفر عضو

‌ماده ۱۶ انتخاب مجدد اعضای هیأت اجرایی در دوره‌های بعد بلامانع است.

‌ماده ۱۷ – دبیر کل از طرف هیأت اجرایی اختیار تام دارد که کلیه امور کمیته ملی المپیک ایران را انجام دهد و برای این امر سازمان دبیرخانه کل را‌تهیه و به تصویب هیأت اجرایی خواهد رسانید تا وظایف مربوط را انجام دهد.

‌ماده ۱۸ – امور استخدامی کارمندان دبیرخانه کل کمیته ملی المپیک ایران طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید اداره می‌گردد.

 

کمیته تشکیلاتی:

‌ماده ۱۹ – هیأت اجرایی اعضاء کمیته تشکیلاتی را از بین اعضای کمیته ملی المپیک ایران و افراد واجدالشرایط دیگر انتخاب می‌نماید. این کمیته با‌همکاری فدراسیون‌های مربوط نسبت به آماده نمودن ورزشکاران و اعزام هیأت ورزشی ایران جهت شرکت در بازی‌های المپیک آسیایی اقدامات لازم‌را خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – کمیته تشکیلاتی حداقل هیجده ماه قبل از شروع هر المپیک و بازی‌های آسیایی تشکیل و دوره عمل آن فقط برای همان دوره می‌باشد.

‌ماده ۲۱ – نظرات کمیته تشکیلاتی پس از تصویب هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران به مرحله اجرا درخواهد آمد.
‌ماده ۲۲ – کمیته تشکیلاتی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  1. یک نفر رییس
  2. یک نفر نایب رییس
  3. یک نفر دبیر
  4. یک نفر خزانه‌دار
  5. سه نفر عضو

 

‌کمیته‌های فرعی

‌ماده ۲۳ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای انجام امور مقدماتی مربوط به بازی‌های المپیک و آسیایی و تسریع در انجام مسائل مربوط به‌شرکت ورزشکاران و آماده نمودن نفرات شرکت‌کننده کمیته‌های فرعی زیر را بنا به پیشنهاد کمیته تشکیلاتی تشکیل می‌دهد:

‌الف – کمیته مسابقات.

ب – کمیته روابط عمومی و انتشارات

پ – کمیته روابط بین‌المللی

ت – کمیته آموزش و انتخاب مربیان

ث – کمیته امور مالی

ج – کمیته هماهنگی و نظارت

چ – کمیته برنامه‌ریزی و بودجه

خ – کمیته بهداشت و پزشکی

‌د – کمیته قضایی و انضباطی

‌ماده ۲۴ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران تعداد اعضاء و وظایف هر کمیته فرعی را مشخص و ابلاغ می‌نماید تا تحت نظر کمیته تشکیلاتی‌انجام وظیفه نماید.

‌ماده ۲۵ – هر کمیته فرعی دارای یک مسئول خواهد بود.

‌ماده ۲۶ – کمیته تشکیلاتی بنا به پیشنهاد مسئول کمیته فرعی اعضاء کمیته را از اعضاء رسمی و یا افراد ذیصلاح انتخاب و بعد از تصویب هیأت‌اجرایی کمیته ملی المپیک ایران ابلاغ صادر می‌نماید.

‌ماده ۲۷ – مسئولین کمیته‌های فرعی موظفند هر ماه گزارش کاملی از پیشرفت‌های کمیته‌های مربوط را کتباً به کمیته تشکیلاتی تقدمی تا پس از‌رسیدگی به نظر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برسد.

‌ماده ۲۸ – کلیه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ملی ایران می‌توانند در جلسات کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی شرکت نمایند و دبیر‌کل از نظر هماهنگ نمودن برنامه‌ها نظارت کلی خواهد داشت.

‌ماده ۲۹ – برای همکاری و هماهنگی در امور مربوط به آمادگی و انتخاب ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک و آسیایی جلسات مشورتی‌با حضور رؤسای فدراسیون هایشرکت‌کننده در بازیها و کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی تشکل و نسبت به انجام بهتر امور نظرخواهی و هماهنگی‌خواهد گردید.

‌ماده ۳۰ – در پایان بازی‌های المپیک و آسیایی نمایندگان کمیته تشکیلاتی که برای اداره و نظارت به همراه شرکت‌کنندگان در بازیها شرکت نموده‌اند‌گزارش کاملی از طرز کار و استعداد قهرمانان و نمایندگان اعزامی و پیشرفت‌های حاصله در هر رشته ورزشی تهیه و به هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک‌ایران تقدیم خواهند نمود که در جلسه شورای عالی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بخش پنجم – بودجه کمیته ملی المپیک ایران
‌ماده ۳۱ – بودجه کمیته ملی المپیک ایران را خزانه‌دار با همکاری دبیر کل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسانید.

‌ماده ۳۲ – عواید کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:
‌الف – اعتباری که از محل کمک دولت منظور شده و با توجه به ضوابط کمیته بین‌المللی المپیک هیچ گونه دخالتی از بابت این کمک که به آزادی این‌کمیته‌ها لطمه‌ای وارد سازد قبول نخواهد شد.
ب – کمک مالی که از طرف افراد و یا سازمانها داده می‌شود.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
پ – عواید مسابقات ماقبل المپیک
ث – عوایدی که کمیته در تشکیل روز یا هفته المپیک جمع‌آوری می‌نماید.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
ج – عواید حاصله از فروش تمبر و سکه‌های ورزشی و علامات المپیک و آسیایی
‌ماده ۳۳ – کلیه عواید با تصویب هیأت اجرایی هزینه خواهد شد و بیلان آن به شورای عالی ارائه خواهد گردید.
‌ماده ۳۴ – امور مالی و تعهدات کمیته ملی المپیک ایران با دو امضاء از سه امضاء زیر خواهد بود.
‌الف – رییس
ب – دبیر کل
پ – خزانه‌دار
‌ماده ۳۵ – هیأت اجرایی می‌تواند برای همکاری از روسای سابق سازمان تربیت‌بدنی و دبیران کل کمیته ملی المپیک ایران و رؤسای سابق‌فدراسیون‌های ورزشی و افرادی که به نحوی از انحاء در پیشبرد ورزش و مقاصد المپیک خدماتی انجام داده باشند به نامه مشاور دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۳۶ – در صور لزوم برای تغییر مواد این اساسنامه پیشنهادات در هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران مطرح و در صورت تصویب شورای‌عالی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید