رابطه خستگی ورزشکار و تحقق جرم

حقوق_ورزشی

رابطه خستگی ورزشکار و تحقق جرم

 گاها برای فوتبالیست‌ها پیش آمده است که اگر تمرین‌هایشان با ریکاوری کافی همراه نباشند نتیجه آن احساس خستگی حاد در عملکرد فوتبال و کاهش اجرای فعالیت‌هایشان در میادین  ورزشی می‌شود. گاهی  ورزشکار این افت را ناشی از کمبود تمرینی خود می پندارد و به تلاش‌های ورزشی خود اضافه می‌کند و این اوضاع را بدتر می‌کند،در حالی که دلایل عمده ایجاد خستگی، دفع اسید لاکتیک، لاکتات و مواد زائد از بدن ورزشکار است.

خستگی مغز قدرت عضلات و سیستم عصبی را کاهش می‌دهد، تجمع  اسید لاکتیک و لاکتات در خون و عضلات، تخلیه ذخایر گلیکوژن عضلات اسکلتی و کبد، افت قند خون، تخلیه فسفوکراتین عضلات ناشی از استلرت ها و انفجارهای  پی در پی، تجمع پتاسیم بیرون غشاء سلول  و داخل از جمله موارد در ایجاد خستگی در یک ورزشکار محسوب می‌شوند.

در واقع یکی از موارد مهم سرد کردن، برگشت خون به قلب از اندام‌های فعال تحتانی است که این فرایند طی سه مکانیزم انجام می‌شود که می‌توان به فرایند تنفس، فعال کردن تلمبه عضلانی و فعال کردن دریچه ها و کانال‌های سیاهرگ و از طریق دم و بازدم‌های مکرر و انجام حرکات کششی خاص و مشارکت انقباض‌های عضلانی تحتانی  و عضلات دیافراگم و شکمی در هنگام تنفس می توان اشاره کرد. حالا به سادگی قابل درک خواهد بود ورزشکاری که پس از شرایط سخت تمرینی و تحمل بار روانی مسابقات و یا حتی رژیم های خاص رشته ورزشی در معرض فشار روانی آسیب پذیر خواهد بود، البته قائم به توضیح است که در زمان کوتاه مدت که حسب رشته ورزشی و شرایط ورزشکار متفاوت می باشد و در مقابل و نگاه بلند مدت کم ترین چالش ها برای ورزشکاران می باشد که به ذات و نفس کرامات و حقوق انسانی توجه می نمایند.

به قلم سلیم شریعتی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید