بایگانی برچسب برای: هیات+ورزشی

حقوق_ورزشی , هیات+ورزشی , رئیس_هیات , کیش , امید+نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , مجلس , ورزش+زنان , omid_navid

پایان چالش «حداکثر مطلق آرا» در انتخابات هیات‌های ورزشی

بر اساس آیین‌نامه ابلاغی جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی، در صورت فرد بودن تعداد آرا در مجامع انتخاباتی، حداکثر مطلق آرا به معنای «نصف بعلاوه یک رای آرای اعضای حاضر» به سمت بالا گرد می‌شود.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران مجددا اصلاح شد.

پیش از این نیز یکبار آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی پس از اعتراض جمعی از روسای فدراسیون‌ها، اصلاح و مجددا ابلاغ شده بود؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰، روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌ آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

به تازگی اما مجددا وزارت ورزش و جوانان آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی را دستخوش تغییراتی کرده تا از (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره به (۳۰) ماده و (۲۴) تبصره تبدیل شود.

مورد مهمی که در آیین نامه وجود دارد مربوط به تعریف اکثریت مطلق آرا است که از این به بعد «اکثریت مطلق آرا» تحت عنوان «نصف بعلاوه یک رای آرای اعضای حاضر» خواهد بود.

یکی از چالش‌هایی که در انتخابات فدارسیون ها خود را نشان داده بود به مفهوم “حداکثر مطلق آرا” در دستورالعمل باز می‌گشت. در تعریف حداکثر مطلق آرا آمده بود: نصف بعلاوه یک اما در رابطه با اینکه باید تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع یا تعداد اعضای حاضر در مجمع ملاک عمل قرار گیرد چالش و ابهام وجود داشت تا در نهایت در آیین نامه جدید این تعریف اصلاح شد.

علاوه بر این چالش دیگری در صورت در صورت فرد بودن تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع وجود داشت و تا پیش از این بر اساس قانون نانوشته ای تحت عنوان گرد کردن به سمت بالا پیش می رفت که در آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی این چالش مهم برطرف شده و بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر اعضای حاضر در مجمع به طور مثال ۳۱ نفر باشند نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مجمع ۱۵.۵ است و عدد به دست آمده به سمت بالا گرد می شود و عدد ۱۶ ملاک عمل قرار می گیرد و حد نصاب آرا برای انتخاب فرد به عنوان رییس هیات خواهد بود.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۱۰۰۲۰۰۶۱۰

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی , هیات+ورزشی , رئیس_هیات , کیش , امید+نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , مجلس , ورزش+زنان , omid_navid

ریاست هیات‌های ورزشی شغل نیست

با تایید آیین‌نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی وزیر ورزش و جوانان، هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی و مجامع انتخاباتی آن‌ها، دستخوش تغییرات مهمی شدند.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران مجددا اصلاح شد.

پیش از این نیز یکبار آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی پس از اعتراض جمعی از روسای فدراسیون‌ها، اصلاح و مجددا ابلاغ شده بود؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰، روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌ آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

به تازگی اما مجددا وزارت ورزش و جوانان آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی را دستخوش تغییراتی کرده تا از (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره به (۳۰) ماده و (۲۴) تبصره تبدیل شود.

یکی از تغییرات مهم در آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اضافه شدن منطقه آزاد کیش به تعریف هیات است که از این به بعد عبارت «هیات» تحت عنوان «هیات ورزشی استان و منطقه آزاد کیش» خواهد بود.

مورد مهم بعدی تعریف اکثریت مطلق آرا است که از این به بعد «اکثریت مطلق آرا» تحت عنوان «نصف بعلاوه یک رای آرای اعضای حاضر» خواهد بود. یکی از چالش‌هایی که در انتخابات فدارسیون ها خود را نشان داده بود به مفهوم حداکثر مطلق آرا در دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی باز می‌گشت. در تعریف حداکثر مطلق آرا آمده بود: نصف بعلاوه یک اما در رابطه با اینکه باید تعداد آرای اعضا حاضر در مجمع یا تعداد اعضای حاضر در مجمع ملاک عمل قرار گیرد چالش و ابهام وجود داشت تا در نهایت در آیین نامه جدید این تعریف اصلاح شده باشد.

در ماده ۶ که مربوط به ارکان هیات است، مورد رییس هیات به رییس یا سرپرست هیات تغییر پیدا کرده است.

در ماده ۷ که مربوط به مجمع عمومی است در یکی از موارد پیش از این استان هایی که دارای بیش از (۱۰) هیات شهرسانی فعال با ابلاغ رییس هیات بودند از طریق انتخابات، تعداد ۱۰ هیات در چارچوب مقررات به عنوان عضو مجمع انتخاب می شدند اما در اصلاحیه جدید ابلاغ شده از سوی وزارت ورزش و جوانان، استان هایی که دارای بیش از (۲۰) هیات شهرستانی فعال با ابلاغ رییس هیات بودند از طریق انتخابات، تعداد (۱۵) هیات در چارچوب مقررات به عنوان عضو مجمع انتخاب می شوند.

همچنین در مورد دیگری از این ماده پیش از این موسس یا نماینده تام الاختیار (با معرفی نامه رسمی) کلیه باشگاه های برتر استان در بخش آقایان و بانوان به عنوان عضو مجمع انتخاب می شدند اما در آیین نامه جدید این مورد به موسس یا نماینده تام الاختیار (با معرفی نامه رسمی) (۳) باشگاه های برتر استان در بخش آقایان و (۲) باشگاه برتر استان در بخش بانوان به عنوان (در صورت دارای بودن برخی شرایط که در آیین نامه ذکر شده است) به عنوان عضو مجمع انتخاب می شوند.

در ماده ۱۱ ترکیب هیات رییسه دستخوش تغییر شده و در مورد پنجم آن ۳ نفر عضو به ۲ نفر خبره ورزشی تغییر پیدا کرده است.

در ماده ۱۴ نیز که مربوط به رییس هیات استان است که بر اساس آن فعالیت رییس هیات استان به صورت افتخاری و پاره وقت به شمار می رود و هیچگونه حقوق و مزایا، تعهد به کارگیری یا رابطه استخدامی را برای هیات، فدراسیون و دولت ایجاد نمی کند. همچنین در همین ماده برخلاف آئین نامه قبلی اعلام شده است، محدودیت سه دوره حضور متوالی در سمت ریاست هیات استان از زمان ابلاغ آئین نامه جدید اعمال می‌شود و شامل موارد قبل از ابلاغ آئین نامه نخواهد شد.

در ماده ۱۵ نیز که مربوط به اتمام دوره ریاست، فوت، استعفا یا عزل رییس هیات است یک حذف مهم مدنظر قرار گرفته و بر اساس آن یکی از مواردی که امکان عزل رییس را فراهم می کرد، حذف شده است و از این به بعد امکان عزل رییس هیات با رای حداقل (۴) عضو هیات رییسه امکان پذیر نیست.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۹۲۷۱۸۳۶۴

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید