آگاهی از حقوق ورزشی

حقوق_ورزشی

آگاهی از حقوق ورزشی

از جمله بخشهاي مهم، مؤثر و جدايي ناپذير برنامه هاي تربيت بدني و ورزش، مسابقات و رقابت هاي ورزشي است. مسابقات ورزشي يكي از رويدادهاي بسيار جذاب مي باشد و انگيزه شركت در آن، موجب حضور ورزشكاران در تمرينات ورزشي مي گردد. شركت در تمرين و مسابقه، آثار زيادي در بالندگي روحي، ارضاي نيازها، تمايلات طبيعي، رشد و ارتقاي سطح سلامتي افراد جامعه دارد. يكي از راه هاي كسب اين مهم، فعاليت نوجوانان و جوانان در باشگاه ها و كانون هاي ورزشي و شركت آنها در مسابقات ورزشي است و مربيان ورزش از جمله اركان اساسي، در كسب موارد فوق بشمار مي روند.

مربي ورزش به كساني اطلاق مي شود كه در يكي از رشته هاي ورزشي بدون در نظر گرفتن درجه مر بيگري به امر آموزش و تمرين ورزش در كانون ها یا فضاهايي كه در شهرداري ها و آموزش و پرورش به امر ورزش اختصاص يافته است و باشگاه هاي ورزشي فضاهايي كه توسط اداره كل تربيت بدني و بخش خصوصي براي فعاليت هاي ورزشي در نظر گرفته شده است مشغول هستند.

از مهمترين وظايف اين مربيان، مراقبت از تماميت جسماني، رواني و حيثيتي ورزشكاران مي باشد. هرگاه قصورمربيان در انجام وظيفه محرز گردد يا رابطه سببيت بين قصور و خسارت محرز گردد، مسئوليت جبران خسارت به عهده آنها خواهد بود.

نتايج تحقیقات بسياري كه در داخل و خارج از كشور برفعاليت ورزشي انجام شده حاكي است كه: صدمات جسماني زيادي بر ورزشكاران وارد شده و موجب گرديده است متضمن هزينه درمان و در برخي موارد دوري از فعاليت ورزشي گردند. که در این راستا کمیته حرفه بدنسازی و پرورش اندام مقدمات ورزشکاران، قهرمانان، مربیان و داوران ورزشی را جهت دسترسی به خدمات ارزشمندی در این راستا مهیا نموده است.

از آنجاكه حادثه از ورزش اصولاًتفكيك ناپذير و غيرقابل اجتناب است، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقي به منظور اتخاذ تدابير لازم براي جلو گيري از وقوع حادثه و يا برائت از مسئوليت در صورت تحقق آن، براي همه اهالي ورزش به نحو ملموسي احساس مي شود موسسه حقوقی امید نوید با ارائه مشاوره و راهنمایی تخصصی چالش های ورزشی، موارد کمیته های انضباطی، قرارداد های ورزشی به باشگاه ها و مربیان کمک می نماید  تا با ارتقاء دانش حقوق ورزشی، عدم آگاهی در حوزه حقوق ورزش ایران  بر طرف گردد، تا بیش ازپیش شاهد عدالت ورزشی در همه رشته ها باشیم.

امروزه اين نظريه پذيرفته نيست كه هركس در ورزش شركت مي كند بايد خطرات ناشي از آن را بپذيرد، البته برخي از ورزش ها ذاتاً آسيب زا هستند و ورزشكار شركت كننده بايد در طول انجام آن، انتظار برخي آسيب ها را داشته باشند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید