آیین‌نامه هیات‌های ورزشی اصلاح شد/ ابلاغ جدید وزارت ورزش به فدراسیون‌ها

حقوق_ورزشی

آیین‌نامه هیات‌های ورزشی اصلاح شد/ ابلاغ جدید وزارت ورزش به فدراسیون‌ها

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی پس از آنکه از سوی وزارت ورزش و جوانان تهیه، تصویب و به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد، در نهایت پس از اعتراض جمعی از روسای فدراسیون‌ها، اصلاح و مجددا ابلاغ شد.

 آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیونهای ورزشی ابلاغ شد و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع‌های عمومی فدراسیون های مربوطه می‌رسید و پس از آن لازم الاجرا بود.

اما روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌ آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان در متن آیین‌نامه جدید اعلام کرده است: این آیین نامه و اصلاحات آن به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید. با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه و دستورالعمل‌های قبلی، ملغی می‌شود.

به منظور مشاهده متن کامل و اصلاحی آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی،آیین نامه هیات های ورزشی را می توانید ملاحظه فرمائید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید