اولین تغییر در آیین نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک

حقوق_ورزشی

اولین تغییر در آیین نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک

تعداد اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک در آیین نامه جدید تغییر می کند. هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با برگزاری جلسه فوق العاده، تدوین آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات را آغاز کرده است.  این آیین‌نامه قرار است پس از تدوین، در مجمع عادی ۱۷ اسفند تصویب و سپس برای تایید به IOC ارسال شود. اعضای هیات اجرایی اولین تغییر را در آیین نامه مد نظر قرار دادند که مربوط به  ستاد نظارت بر انتخابات است.

در بخش اول آیین‌نامه سال ۹۲ که برای انتخابات سال ۹۶ کمیته ملی المپیک هم استفاده شد، آمده است: به منظور نظارت بر فرایند ثبت نام و برگزاری انتخابات بر اساس مفاد اساسنامه کمیته ملی المپیک، ستاد پنج نفره ای مرکب از دبیرکل، ۲ عضو هیات اجرایی منتخب روسای فدراسیون ها، مدیر حراست کمیته و مشاور حقوقی کمیته بلافاصله پس از تعیین تاریخ انتخابات تشکیل می شود.

اکنون در آیین نامه جدید قرار است این ستاد از پنج به ۹ نفر افزایش عضو داشته باشد. در اولین جلسه تدوین آیین نامه روی این مسئله بحث شد و در حال حاضر  ۹ نفر برای عضویت در این ستاد در نظر گرفته شده اند.  ترکیب در نظر گرفته شده شامل دبیرکل کمیته، یکی از نواب رییس، ۲ عضو هیات اجرایی منتخب روسای فدراسیون ها، مدیر کل حراست، مدیر بین الملل، مدیر روابط عمومی، مدیر امور حقوقی و رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی خواهد بود.
۲ عضو هیات اجرایی و یکی از نواب رییس باید از میان کسانی باشند که در انتخابات کاندیدا نمی شوند.

بنابراین طاهره طاهریان گزینه اصلی برای حضور در این ستاد است چراکه قطعا فضل الله باقرزاده در انتخابات کاندیدا می شود. از میان اعضای هیات اجرایی نفراتی که صاحب فدراسیون نیستند و عضو مجمع نخواهند بود، به عنوان ۲ عضو ستاد انتخاب می شوند. این آیین نامه پس از تدوین و تصویب هیات اجرایی، یک هفته قبل از  مجمع ۱۷ اسفند برای اعضا ارسال می شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید