تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حقوق_ورزشی

تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصویب

اساسنامه تنظیمی کمیته حرفه‌ای در ۵ فصل و ۱۰ ماده در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج. ا. ا رسید.

کمیته حرفه‌ای فدراسیون بدنسازی که طی روز‌های گذشته در این فدراسیون راه اندازه شده بود در نهایت اساسنامه اش مورد تایید نهایی قرار گرفت و به نوعی وجاهت حقوقی کمیته مشخص شد که نوید بخش روز‌های درخشانی برای این جامعه ورزشی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید