حضور یک مهمان خارجی در مجمع کمیته ملی المپیک/ «فرمان» در تهران!

حقوق_ورزشی , انتخابات_کمیته_ملی_المپیک , امید_نوید , حقوق_بانوان , صالحی_امیری , حیدر_فرمان , دادسرای فرهنگ_و_رسانه , موسسه_حقوقی_امید_نوید , omid_navid

حضور یک مهمان خارجی در مجمع کمیته ملی المپیک/ «فرمان» در تهران!

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک یک مهمان خارجی دارد. بر این اساس و با دعوت کمیته ملی المپیک، عضو شورای المپیک آسیا در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران حضور خواهد داشت. مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۴ در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود. این انتخابات یک مهمان ویژه از شورای المپیک آسیا دارد. حیدر فرمان مسئول امور بازی‌های آسیایی شورای المپیک آسیا که شب گذشته وارد تهران شده است، در مجمع کمیته ملی المپیک حاضر خواهد بود.

دلیل حضور “حیدر فرمان” و یک عضو همراهش در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک مشخص نیست. تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل و چرایی حضور یک عضو شورای المپیک آسیا در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران داده نشده است و همین ابهام شائبه و سوالات زیادی را به همراه داشته است.مشخص نیست، حیدر فرمان به عنوان مهمان در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک حضور دارد، یا به عنوان ناظر انتخاباتی به این مجمع آمده است؟ حیدر فرمان مدیر بازی‌های شورای المپیک آسیا و رئیس انجمن بین المللی کوراش است.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۶۰۶۰۴۴۸۵

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید