,

در انتخابات ژیمناستیک چه کسانی حق رای دارند؟

حقوق_ورزشی , انتخابات_فدراسیون_ژیمناستیک , اساسنامه_آماتوری , رئیس_فدراسیون , امید+نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , مجلس , اساسنامه_فدراسیون_جهانی , omid_navid

در انتخابات ژیمناستیک چه کسانی حق رای دارند؟

انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است براساس اساسنامه تصویب شده در فدراسیون جهانی برگزار شود که با این شرایط ترکیب اعضای مجمع متفاوت خواهد بود. این اساسنامه تفاوت‌های زیادی با اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری دارد.

یکی از تفاوت‌های فاحش در این اساسنامه ترکیب اعضای دارای حق رای در انتخابات ریاست این فدراسیون است. طبق این اساسنامه نمایندگان ورزش دانش‌آموزی، کارگری، دانشگاهی و نیروهای مسلح بدون حق رای هستند.

از سوی دیگر مدیران عامل باشگاه‌های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات مردان کشور و مدیران عامل ۵ باشگاه برتر در مسابقات باشگاهی زنان حق رای دارند، در حالی که در اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری تنها دو نماینده از باشگاه‌ها حق رای دارند.

همچنین به جای دو ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن، یک داور و یک مربی در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، سه ورزشکار زن، سه ورزشکار مرد، دو مربی زن، دو مربی مرد، یک داور مرد و یک داور زن حق رای خواهند داشت.

همچنین در اساسنامه تصویب شده در فدراسیون جهانی حق رای برای سه کارشناس خبره که با پیشنهاد اعضای هیات رییسه انتخاب می‌شوند نیز اشاره شده است. همچنین رییس سازمان ورزش شهرداری در اساسنامه فدراسیون‌های ورزش آماتوری حق رای ندارد اما در اساسنامه به تصویب رسیده در فدراسیون جهانی این حق رای به رییس سازمان شهرداری داده شده است.

مجدالدین مستعان، عابد حقدادی، حبیب نوظهوری، مقداد قلندپور، سجاد نکویی، زهرا اینچه درگاهی، علی خسروی، مرتضی گلمکانی، علی یعقوبی، علی افضلی‌فرد و امید نوید کاندیداهای پست ریاست این فدراسیون هستند.

در ادامه ترکیب اعضای مجمع انتخاباتی در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و اعضای دارای حق رای در اساسنامه به تصویب رسیده فدراسیون جهانی آورده شده است.

ماده شانزدهم اساسنامه به تصویب رسیده در فدراسیون جهانی:

ماده شانزدهم: مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری فدراسیون شناخته می شود و از ترکیب دارای حق رای زیر تشکیل می‌شود.

۱- نماینده وزارت ورزش و جوانان (وزیر یا یکی از معاونان ایشان)

۲- نماینده کمیته ملی المپیک (رییس، نایب رییس و یا دبیر کل)

۳- نماینده کمیته ملی پارالمپیک (رییس، نایب رییس و یا دبیر کل و فقط در رشته‌های عضو کمیته بین‌المللی پارالمپیک)

۴- رییس فدراسیون

۵- روسای هیات‌های استانی

۶- مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیر عامل (درصورت برگزاری مسابقات)

۷- مدیران عامل ۵ باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی بانوان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیر عامل (درصورت برگزاری مسابقات)

۸- رییس فدراسیون دانش آموزی از بین  اعضای هیات رییسه یا معرفی رییس فدراسیون که بدون حق رای مجاز به حضور در مجمع می‌باشد.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی از بین اعضای هیات رییسه یا معرفی رییس فدراسیون که بدون حق رای مجاز به حضور در مجمع می‌باشد.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش‌ کارگری از بین اعضای هیات رییسه یا معرفی رییس فدراسیون که بدون حق رای مجاز به حضور در مجمع می‌باشد.

۱۱- رییس سازمان ورزش نیروهای مسلح که بدون حق رای مجاز به حضور در مجمع می‌باشد.

۱۲- رییس سازمان ورزش شهرداری

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیات رییسه (رییس، نواب رییس، دبیر کل یا اعضا) کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های جهانی در رشته/ رشته‌های تحت پوشش

۱۷ – سه کارشناس خبره رشته / رشته‌های مربوطه به پیشنهاد هیات رییسه و تایید رییس مجمع که در صورت فعالیت بانوان در رشته‌های تحت پوشش الزاما حداقل یک نفر از بین بانوان خواهد بود.

تبصره یک: مجمع عمومی در اولین جلسه خود رییس مجمع را تا جلسه بعدی انتخاب می‌نماید و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس مجمع تفویض نماید.

تبصره دو: در فدراسیون‌های چند رشته‌ای که در آنها مسابقات باشگاهی برگزار می شود فقط نمایندگان باشگاه‌های اول تا چهارم بالاترین سطح مسابقات هر رشته مردان، اول و یا حداکثر دوم هر رشته بانوان عضو مجمع عمومی خواهند بود. مشروط به اینکه تعداد نمایندگان بندهای ۶ و ۷ این ماده در این فدراسیون‌ها از ۲۰ نماینده تجاوز ننماید. در صورت نیاز مجمع عمومی به پیشنهاد هیات رییسه ضوابط لازم را تصویب می نماید.

تبصره سه: دستورالعمل تشکیل و شرح فعالیت کمیسیون‌های بند ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این ماده به پیشنهاد هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می‌گردد.

تبصره چهار: ملاک عضویت باشگاه‌ها آخرین رده‌بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

تبصره پنج: افرادی که به نمایندگی از سوی اعضای مجمع در جلسه حضور می یابند از بین اعضا منتخب مجمع نهاد ذیربط معرفی می‌گردند.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۱۰۰۳۰۰۸۴۷

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید