راه ورود سیاسی‌ها به انتخابات کمیته ملی المپیک بسته شد

حقوق_ورزشی , وکیل_ورزشی کمیته_ملی_المپیک_انتخابات, امید_نوید

راه ورود سیاسی‌ها به انتخابات کمیته ملی المپیک بسته شد

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک آیین نامه شرایط انتخاب کارشناسان خبره را برای حضور در مجمع انتخاباتی مشخص کرد. طبق بخش ب بند ۸ ماده ۵ اساسنامه، انتخابات پنج کارشناس خبره براساس دستورالعملی است که به تصویب کمیته ملی المپیک می‌رسد.

هیات اجرایی شرایطی را مشخص کرد که براساس آن کارشناسان خبره انتخاب می‌شوند و به نظر می‌رسد با تایید نهایی آن راه برای ورود سیاسی ها به داخل کمیته ملی المپیک بسته می‌شود.

بر اساس این آیین نامه، اعضای هیات اجرایی که رییس فدراسیون نیستند و امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند در مجمع به عنوان کارشناس خبره حضور داشته باشند.

طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک تعداد کارشناسان خبره در مجمع پنج نفر است که حداقل باید دو نفر از بانوان و یک نفر از حوزه ورزش دانش آموزی باشند. ۲ کارشناس خبره دیگر نیز بر اساس آیین نامه جدید انتخاب خبرگان ورزشی مصوب هیات اجرایی باید بر اساس یکی از شروط، سابقه مدیریت در یک فدراسیون المپیکی داشته باشند.

کارشناسان خبره به پیشنهاد رییس و تصویب هیات اجرایی، انتخاب می‌شوند.

مهمترین شرایط انتخاب ۲ کارشناس خبره بانوان:

– حداقل تحصیلات کارشناسی باشد.

– سابقه عضویت حداقل یک دوره در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یا نایب رییسی بانوان فدراسیون ورزشی و یا مدیریت عالی ورزشی داشته باشد.

– حضور حداقل یک دوره در ادوار بازی‌های آسیایی، المپیک تابستانی یا زمستانی به عنوان مدیر یا عضو کادر سرپرستی.

مهمترین شرایط انتخاب کارشناس ورزش دانش آموزی:

– حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در حوزه تربیت بدنی، تعلیم و تربیت یا مدیریت ورزشی باشد.

– سابقه مدیریت در ورزش دانش آموزی درسطح مدیرکل یا معاون وزیر یا رییس فدراسیون داشته باشد.

مهمترین شرایط انتخاب ۲ خبره دیگر ورزشی:

– حداقل تحصیلات کارشناسی باشد.

– سابقه حضور حداقل یک دوره در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک یا رییس فدراسیون‌های المپیکی داشته باشد.

– مدیران ارشد ورزش که سابقه مدیریت دارند یا در بازی‌های المپیک و آسیایی به عنوان مدیر حضور داشته‌اند.

– آشنایی با ساختارهای بین‌المللی ورزش از جمله IOC، OCA و انوک.

– شناخت کافی از ساختار کمیته ملی المپیک و ورزش قهرمانی.

بر اساس آیین‌نامه جدید انتخاب خبرگان هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، از این پس حضور افراد غیر ورزشی که پیش از این با معرفی به عنوان خبره ورزشی امکان حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک را داشتند، امکان‌پذیر نیست.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید