ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

حقوق_ورزشی

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

بر اساس ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان، به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی، استفاده نمی‌کند.

در ابلاغیه‌ای که از سوی علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها به رییسان فدراسیون‌های ورزشی و نیز مدیران کل ورزش و جوانان استان‌های سراسر کشور ارسال شده آمده است با عنایت به نامه شماره ۵۲.۱۹۸۱۵. د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی و املاک در خصوص نحوه به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی به آگاهی می‌رساند: به‌کارگیری افراد در همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند ممنوع است و از آن جا که به استناد بنده (۱–۱) ماده (۲۳) آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های استانی و شهرستانی کمک‌های مالی دولت از منابع هیات‌های تعیین شده است، هیات‌های استانی مشمول این ممنوعیت می‌شوند، مگر آن که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری از نامزد مورد نظر مبنی بر استفاده نکردن هیات، به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی اخذ شود.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

در پیوست یک این نامه نیز که از سوی مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها آمده است: احتراما، عطف به نامه شماره ۱۷۶۲/۳۰/۲۱۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲ در خصوص ارائه طریق حقوقی در پاسخ به استعلام اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیرامون تعیین تکلیف افراد بازنشسته جهت ثبت نام به عنوان نامزد ریاست هیات استان یا شهرستان، مراتب ذیل را در تبیین قوانین و مقررات مربوطه به استحضار می‌رساند:

نظر به این‌که به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۱۳. ت ۵۵۱۰۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیات وزیران که به موجب نامه شماره ۱۰۲.۲۶۶۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ شورای نگهبان تایید شده، هیات‌های ورزشی استان‌های کشور به عنوان موسسه غیردولتی تعیین شده‌اند که عهده‌دار اداره رشته/‌ رشته‌های ورزشی در استان بوده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت کنند. بنابراین از این حیث، نهاد عمومی غیردولتی مشمول تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور به مصوب ۸۶، مذکور در فراز ابتدایی صدر ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، لیکن الزام هیات‌ها به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاب می‌کند که مفاد قسمت اخیر صدر ماده واحده نیز رعایت شود که به موجب آن، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است و از آن‌جا که به استناد بند (۱_۱) ماده (۲۳) آیین‌نامه هیات‌های ورزشی کمک‌های مالی دولت از منابع درآمدهای هیات تعیین شده است، هیات‌های استانی مشمول این ممنوعیت می‌شوند، مگر آن که در زمان ثبت نام، از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری از نامزد مورد نظر مبنی بر استفاده نکردن هیات، به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی اخذ شود.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

در پیوست ۲ این نامه نیز که از سوی علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها به مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نگاشته شده، آمده است: با عنایت به ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ و لزوم شفافیت در برخی از مفاد اساسنامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید به استناد دو ماده قانونی ذیل، در خصوص نحوه حضور بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان هیات رئیسه موظف (رییس، دبیر و خزانه‌دار) هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اظهارنظر حقوقی معمول و به این اداره کل اعلام کنید.

۱_ طبق ماده(۳۴) اساسنامه مذکور هیات‌های ورزشی استان‌های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح عهده‌دار اداره رشته/رشته‌های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می‌شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت کنند.

۲_ به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۰۶۰۳۹۱۳

امید نوید ضمن احترام به نظر و اندیشه مدیران حقوقی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد بنظر می رسد این شرط فاقد مبناء، خارج موضوع و روایتی از قانون گریزی می باشد و امیدواریم مقدمات صیانت از حقوق ورزشکاران و جامعه ورزشی بیش از بیش فراهم گردد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید