زمان اجرای تصمیم کمیته انضباطی فوتبال

حقوق_ورزشی

زمان اجرای تصمیم کمیته انضباطی فوتبال

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال می‌گوید احکام و تصمیمات ارکان قضایی، بلافاصله بعد از ابلاغ لازم الاجرا هستند. به نقل از سازمان لیگ فوتبال، احمدرضا براتی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال درباره زمان اجرای احکام صادره از سوی کمیته انضباطی می گوید: بر اساس بند ۴ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، آراء و تصمیمات بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا می‌شوند و مطابق بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد.(مگر در مورد احکام مالی)  فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز در مواد ۴۷ و بند ۸ ماده ۵۱ و بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فیفا تاکید کرده است که آرای صادره بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا می‌شوند و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست.(مگر در مورد احکام مالی)

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید