مسائل مهم و قانونی ورزش کودکان

حقوق_ورزشی

مسائل مهم و قانونی ورزش کودکان

در ورزش کودکان علاوه بر توجه به جلوگیری از کم تحرکی و افزایش فعالیت بدنی باید در بعد روانی نیز به مسائل عدیده ای توجه داشت. تحرک انسان با تولد آغاز می شود و کودکان به طور ذاتی به تحرک و فعالیت علاقمند هستند و آنچه همگان می دانیم ورزش برای رشد روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان بسیار ارزشمند است. متاسفانه با توجه به سبک زندگی امروزی اعم از انجام بازی های رایانه ای، استفاده از تبلت، استفاده مداوم از وسایل نقلیه، آپارتمان نشینی و محدودیت فضای بازی برای فعالیت کودکان، فعایت و تحرک در کودکان کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه فعالیت و تحرک در کودکی می تواند الگوی حرکتی آن ها را در آینده تععین کند، این نگرانی برای سلامتی و رشد کودکان به وجود می آید و بیماری های ناشی از چاقی به دلیل عدم تحرک می تواند یکی از آن ها باشد. در بعد روانی ورزش در کودکان نیز آنچه باید مورد توجه مربیان امر قرار گیرد انتقال ارزش ها از سوی آن ها است؛ ارزشی چون عدالت با اجرای قوانین از سوی مربی و رعایت زمان مورد نظر برای همه اعضاء، می تواند ارزشی چون عدالت را به کودکان منتقل کند. همراهی کردن مربی در شادی کودکان با رفتارهایی مثل آغوش کشیدن و همدلی با شادی ارزش هایی چون شادی، همراهی و همدلی به کودکان را منتقل می کند. ایجاد توافق بین اعضاء و پذیرش توانایی دیگر اعضای تیم، احترام از سوی مربی به تمام اعضاء، احترام به نقطه نظرات همدیگر و ایجاد احترام بین اعضای تیم ارزش هایی چون، توافق و پذیرش، حل تعارض واحترام به کودکان را منتقل می کند. ارزش جوانمردی با رفتار مناسب با تیم رقیب، پذیرش شکست، لذت از بازی بدون توجه به نتیجه، ارزش مسئولیت پذیری با اهمیت نگهداری از وسایل بازی، ارزش سلامتی، توجه به گرم کردن، سرد کردن، تمرین اصولی با توضیح اینکه این کار چه نتایجی برای سلامتی دارد، ارزش هایی چون جوانمردی، مسئولیت پذیری و ارزش سلامتی به کودکان را منتقل می کند.

به قلم: اکرم بهمنی

و بلاشک مشهود می باشد کودکانی که از سلامت جسم و روح کافی برخوردار نیستند و در فرایند رشد دارای محدودیت های تمرینی از نظر اقتصادی یا عدم دسترسی مناسب نسبت به کودکانی که با ورزش تعامل داشتنه اند در سن نوجوانی و جوانی از آسیب پذیری بیشتری برخوردار می باشند، ورزش حتی غیر حرفه ای می تواند نقش بسزایی در پیش گیری از جرم داشته باشد و با مطالعات جزئی مسائل حقوق ورزشی این مهم دست یافتنی می باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید