مسیر انتخابات کمیته ملی المپیک کورتر شد

حقوق_ورزشی

مسیر انتخابات کمیته ملی المپیک کورتر شد

بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک، تنها هشت روز دیگر این امکان وجود دارد تا بر اساس دستورالعمل و برنامه زمان‌بندی قانونی برگزاری مجمع، مجمع کمیته ملی المپیک در ۱۷ اسفند برگزار شود. پس ازکش وقوس های فراوانی که در مورد تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه وجود داشت، در نهایت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت یک‌شنبه ۱۰ آذر جلسه فوق العاده برگزار کند و به تدوین آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات بپردازد، این در حالی است که کمیته ملی المپیک ۱۷ اسفند را به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی تعیین کرده است.

در این میان این بحث عنوان شد که هیات اجرایی می توانست همان آیین نامه سال ۹۲ را که مصوبه دارد با انجام اصلاحاتی، استفاده کند اما هیات اجرایی عنوان کرده باید طبق اساسنامه عمل کند و چون اساسنامه تغییرات داشته است پس آیین نامه هم باید جدید شود و سپس به تصویب کمیته بین المللی المپیک و مجمع برسد. در این مدت هم انتقادات زیادی به هیات اجرایی وارد شد که چرا رسیدگی به آیین نامه را زودتر از این در دستور کار خود قرار نداد.

نکته مهم این است اگر هیات اجرایی نتواند در جلسه روز یکشنبه تدوین آیین نامه را به پایان برساند و کار به جلسات بعدی بکشد، تعویق مجمع انتخاباتی طبق پیش بینی ها قوت می‌گیرد. در تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه آمده است: افراد عضو مجمع، نامزد احراز کرسی های مختلف هیات اجرایی، ظرف پانزده روز تا یک ماه پیش از مجمع انتخاباتی باید شخصا با مراجعه به کمیته، فرم های مخصوص ثبت نام و آمادگی شرکت درانتخابات را تکمیل و به همراه مدارک لازم ارائه کنند.

از طرفی با توجه به این مسئله که هیات اجرایی احتمال زیاد نتواند آیین نامه را به موقع تدوین کند و مصوبات را لازم را بگیرد، این احتمال مطرح شده که ۱۷ اسفند بجای برگزاری مجمع انتخاباتی، زمان تایید آیین نامه باشد.

 تبصره‌ای که تاریخ ۱۷ اسفند را دچار ابهام کرد

در این میان یک نکته مهم وجود دارد، در تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه آمده است: دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی به همراه دستور جلسه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع با پست سفارشی برای اعضای مجمع ارسال خواهد شد.

با توجه به این تبصره، کمیته ملی المپیک باید این مسئله را در نظر بگیرد که ۱۷ اسفند هر مجمعی که بخواهد برگزار کند، باید حتما تا ۱۷ بهمن دعوتنامه را به اعضای مجمع ارسال کند در غیر این صورت حتی برای برگزاری مجمع تصویب آیین نامه نیز باید تاریخ دیگری را تعیین کند تا بتواند یک ماه قبل از آن دعوتنامه و دستور جلسه را برای اعضا ارسال کند.

 خروجی جلسه فوق‌العاده چه خواهد بود؟

اکنون باید دید درجلسه فوق‌العاده هیات اجرایی که برای تدوین آیین نامه است، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. مهمترین اصلاحاتی که نیاز است در آیین نامه انتخاباتی انجام گیرد، حذف نحوه انتخاب دبیرکل و خزانه دار در مجمع، افزایش تعداد روسای فدراسیون های المپیکی در هیات اجرایی از شش به هفت عضو است. البته به نظر نمی‌رسد هیات اجرایی کار سختی را پیش رو داشته باشد چون قرار نیست کل متن آیین نامه نسبت به آیین نامه سال ۹۲ تغییر کند و فقط باید حذف و اضافه‌های کاملا مشخصی را در آیین نامه لحاظ کند. به نظر می رسد خروجی این جلسه فوق العاده، تکلیف خیلی از مسائل را روشن کند.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۱۰۹۰۵۹۸۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید