معمای بهاروند در فدراسیون فوتبال

حقوق_ورزشی

معمای بهاروند در فدراسیون فوتبال

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در اقدامی بی‌سابقه در ورزش ایران، رئیس فدراسیون فوتبال را از سمتش عزل کردند و میرشاد ماجدی، به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه، سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت. جلسه هیات رئیسه بدون حاشیه هم نبود و پیش از شروع آن، AFC با توجه به پایان دوره سرپرستی مهرعلی و بهاروند در سمت‌های نایب رئیسی اول و دوم، حضور آن‌ها در این جلسه را غیرقانونی دانست تا این دو نفر نتوانند در رای‌گیری شرکت کنند.

اقدام AFC در جلوگیری از حضور بهاروند در جلسه هیات رئیسه این سوال را به وجود آورد که آیا ریاست او در سازمان لیگ فوتبال هم غیر قانونی است یا خیر؟ براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، نایب رئیس دوم، رئیس کمیته مسابقات هم هست؛ سمتی که در اساسنامه قبلی به عنوان رئیس سازمان لیگ قلمداد می‌شد اما آیا در اساسنامه جدید هم همین‌طور است؟

در تعریف کمیته مسابقات که در ماده ۴۱ اساسنامه آمده است:”این کمیته مسوول سازماندهی مسابقات فدراسیون، منطبق با اساسنامه و مقررات مربوطه می‌باشد و از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود. در صورت واگذاری امر برگزاری مسابقات به سازمان لیگ یا هر تشکیلات دیگری، این کمیته بدون مداخله در امور اجرایی مسابقات، بر عملکرد آن‌ها نظارت نموده و گزارش خود را تسلیم هیات رییسه می‌نماید. ضمناً رییس کمیته مسابقات می‌تواند رییس سازمان لیگ نیز باشد.”

پس طبق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته مسابقات یا همان نایب رئیس دوم الزاما رئیس سازمان لیگ نیست. به عبارتی دیگر این دو سمت، پیش‌نیاز یکدیگر نیستند. ضمن این که در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹، شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس وقت فدراسیون فوتبال حکم ریاست بهاروند در سازمان لیگ را زده بود. در نتیجه بهاروند قانونا هم‌چنان می‌تواند به عنوان رئیس سازمان لیگ فعالیت کند مگر اینکه سرپرست جدید فدراسیون فوتبال بخواهد فرد جدیدی را منصوب کند.

البته باتوجه به این که اساسنامه سازمان لیگ فوتبال در دسترس نیست، نمی‌توان درباره روند قانونی و درست انتصاب رئیس سازمان لیگ نظر داد اما فعلا باتوجه به رویه‌ای که بوده، فرض را بر این می‌گذاریم که رئیس سازمان لیگ به صورت مستقیم توسط رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب می‌شود.

سوال دیگر این است که آیا میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اختیار عزل بهاروند را دارد یا نه؟ در اساسنامه فدراسیون فوتبال به صورت مجزا توضیحی درباره حیطه اختیارات سرپرست این فدراسیون داده نشده است. فقط در بند ۸ ماده ۳۸ آمده است: “اگر پست ریاست فدراسیون بلاتصدی شود، تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی، نایب رییس اول و در صورت عدم امکان سایر نواب رییس به ترتیب جایگاه و در صورت عدم امکان، باسابقه‌ترین عضو هیات رییسه، وظایف رییس فدراسیون را انجام می‌دهد. در مجمع عمومی بعدی، رییس جدید فدراسیون برای مدت باقی‌مانده انتخاب می‌شود و در این شرایط، نواب رییس به کار خود ادامه می‌دهند تا دوره مسؤولیت آن‌ها خاتمه یابد.”

علاوه بر این براساس بند ۱۴ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، یکی از اختیارات هیات رئیسه عزل موقت اشخاص (به استثنای اعضای ارکان مستقل) یا تعلیق موقت یک عضو مجمع تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی است. همچنین براساس بند ۸ ماده ۶۷، هرگاه پست دبیر کل یا هریک از پست‌های دیگر فدراسیون به هر دلیل ازجمله استعفا، اخراج، عزل، فوت و تعلیق، بلاتصدی شود، رییس فدراسیون می‌تواند، برای آن پست، حداکثر به مدت سه ماه، سرپرست تعیین نماید. مگر اینکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

پس در نهایت با کنار هم قرار دادن بند ۸ ماده ۳۸، بند ۱۴ ماده ۳۵ و بند ۸ ماده ۶۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه این فدراسیون اختیار عزل بهاروند از ریاست سازمان لیگ فوتبال را دارد و در صورت وقوع این اتفاق، سرپرست فدراسیون فوتبال می‌تواند سرپرست ریاست سازمان لیگ را انتخاب کند. البته همه این‌ موارد در شرایطی عنوان شده که هیچ دسترسی‌ای به اساسنامه سازمان لیگ فوتبال وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است در آن اساسنامه شرایط دیگری برای عزل رئیس سازمان لیگ فوتبال در نظر گرفته شده باشد.

با این حال باید دید که هیات رئیسه و سرپرست فدراسیون فوتبال در فرصت کوتاهی که تا مجمع عمومی این فدراسیون وجود دارد، تصمیمی برای ایجاد تغییرات در بدنه فدراسیون فوتبال دارد یا نه. علاوه بر این میرشاد ماجدی، سرپرست ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کرده که سازمان‌دهی مسائل مالی و تیم‌های ملی در اولویت مدت حضور او در این پست است.

با این حال به طور کلی می‌توان گفت، حالا که فدراسیون فوتبال وارد چنین مرحله گذاری شده، بهتر است که از این فرصت استفاده کند تا با ایجاد تغییرات مثبت در بدنه‌اش، راه برای ورود افراد دارای صلاحیت به فدراسیون فوتبال باز شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید