یک بام و دو هوای میرشاد ماجدی در فدراسیون فوتبال!

حقوق_ورزشی , امید_نوید , حمید_استیلی, میرشاد_ماجدی, فدراسیون_فوتبال, موسسه_حقوقی_امید_نوید

یک بام و دو هوای میرشاد ماجدی در فدراسیون فوتبال!

میرشاد ماجدی در حالی برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شده که در حال حاضر سرپرست و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است. موضوعی که ابهامات و پرسش‌هایی را مطرح کرده است.

 میرشاد ماجدی، سرپرست کنونی فدراسیون فوتبال و عضو کارشناس هیات رئیسه در انتخابات پیش‌روی این فدراسیون برای تصدی پست ریاست فدراسیون نام‌نویسی کرده است. ماجدی در حالی برای تصدی کرسی ریاست این فدراسیون پیش قدم شده که هم‌چنان در هیات رئیسه دارای کرسی و سمت است و حاضر به کناره‌گیری از سمت کنونی‌اش نشده است.

اگر در گذشته روسای فدراسیون و اعضای هیات رئیسه ایران و فدراسیون‌های جهانی برای دوره جدیدی ثبت نام می‌کردند، این اتفاق در حالی صورت می‌گرفت که در روز انتخابات، دوره قانونی‌ آن‌ها خاتمه می‌یافت. مانند آنچه در انتخابات فدراسیون فوتبال در اسفند ۹۹ رخ داد یا در انتخابات فیفا که اینفانیتنو بعد از اتمام یک دوره چهار ساله، مجددا برای ریاست فیفا داوطلب شد.

اما در دوره حاضر، ماجدی تا دو سال و نیم دیگر عضو کارشناس هیات رئیسه است و در صورت پیروزی در انتخابات، برای نخستین بار، فردی به طور همزمان، ولو برای یک ثانیه، دارای دو کرسی خواهد بود!

این اتفاق به این معنی است که حتی اگر ماجدی یک ساعت هم به طور همزمان دو سمت هیات رئیسه را اشغال کند، مرتکب تخلف شده و اساسنامه فدراسیون فوتبال را زیر سوال برده است.

حتی اگر بر فرض محال، او مایل به استعفا از یکی از دو سمت احتمالی خود هم نشود، در این صورت فدراسیون فوتبال باز هم دچار چالش جدیدی خواهد شد.

با توجه به اینکه انتخابات اخیر به صورت میان‌ دوره‌ای و با توجه به عزل رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود، دوره مدیریتی سایر اعضای هیات رئیسه تا دو سال و نیم دیگر معتبر خواهد بود و قابل قیاس با شرایط عادی یعنی اتمام دوران چهار ساله نیست.

اگر چه اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ توضیحی برای شرایطی از این دست ارائه نکرده است اما بدیهی است که هیچ کسی نمی‌تواند برای یک ثانیه هم به صورت همزمان دو سمت هیات رئیسه را اشغال کند؛ اتفاقی که تاکنون بی‌سابقه بوده است.

به نظر می‌رسد برای رعایت قانون و زیر سوال نرفتن اساسنامه فدراسیون فوتبال، نخستین اقدام میرشاد ماجدی برای حضور در انتخابات و شرکت در رای‌گیری باید استعفا از سمت کارشناس هیات رئیسه باشد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۵۰۲۰۱۶۰۱

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید