قهرمان پیشین UFC جهان به دلیل تلاش برای قتل دستگیر شد

حقوق_ورزشی

قهرمان پیشین UFC جهان به دلیل تلاش برای قتل دستگیر شد

قهرمان پیشین سنگین وزن جهان در پی حادثه تیراندازی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو دستگیر شد. کاین ولاسکوئز در کالیفرنیا به ظن تلاش برای قتل دستگیر شد.  قهرمان دو دوره سنگین وزن UFC به ظن تلاش برای قتل در منطقه خلیج سانفرانسیسکو که منجر به زخمی شدن یک مرد شد، دستگیر شد.

TMZ اولین رسانه ای بود که گزارش داد که این ورزشکار آمریکایی مکزیکی با این اتهام مواجه شده است، زیرا اداره پلیس سن خوزه تأیید کرد که ولاسکوئز مظنون است. دفتر روابط رسانه‌ای پلیس سن خوزه گفت که  انگیزه و شرایط مربوط به این حادثه در حال حاضر در دست بررسی است. ولاسکوئز بدون وثیقه در زندان شهرستان سانتا کلارا نگهداری می‌شود و روز چهارشنبه در دادگاه حاضر خواهد شد.

مجازات‌های تلاش برای قتل در کالیفرنیا به دو درجه تقسیم می شود. برای اقدام به قتل درجه یک که از پیش برنامه ریزی شده،  محکومیت‌ها می تواند منجر به حبس ابد بدون آزادی مشروط شود. برای اقدام به قتل درجه دوم که از پیش برنامه ریزی نشده و عمدی نبوده است، محکومان می توانند انتظار داشته باشند که از پنج تا نه سال پشت میله های زندان در یک زندان ایالتی کالیفرنیا باشند.

ولاسکوئز از زمانی که در راند اول مسابقه سال ۲۰۱۹ مقابل قهرمان فعلی سنگین وزن فرانسیس انگانو در فینیکس ناک اوت شد دیگر در این رشته دیده نشده است.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید