کمیسیون امور داخلی اتفاقات پیرامون بازی ایران و لبنان را بررسی می‌کند

حقوق_ورزشی

کمیسیون امور داخلی اتفاقات پیرامون بازی ایران و لبنان را بررسی می‌کند

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون در هفته جاری حوادث رخ داده پیرامون بازی ایران و لبنان در مشهد را با حضور وزیر کشور و مسئولان متولی بررسی خواهد کرد.

علی حدادی، با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور پیگیری اتفاقات رخ داده پیرامون بازی ایران و لبنان در مشهد، بیان کرد: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان یک اولویت این موضوع را دنبال می کند چراکه رسانه های غربی از این موضوع علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کردند، قطعا این اتفاق باید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد و کوتاهی ها مشخص شود.

وی در ادامه اظهار کرد: با حضور وزیر کشور و دستگاه های متولی این موضوع در نشست هفته جاری کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نباید در سایه سوءمدیریت حوادثی رقم زده شود که برای نظام هزینه ایجاد کند. باید پیشگیری و پیگیری لازم صورت گرفته و با مسببین این اتفاق برخورد شود. رسیدگی به این موضوع اولویت اول ما است و در این هفته این موضوع مورد بررسی همه جانبه در جلسه کمیسیون قرار خواهد گرفت.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۱۱۴۰۶۰۶۷

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید