فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی

حقوق_ورزشی

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی

با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیون ورزشی که عضو هیات علمی دانشگاه هستند، باید جهت ادامه فعالیت بین دانشگاه و فدراسیون‌های تحت ریاست خود، یکی را انتخاب کنند. ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شده و از این پس نیز امکان صدور مجوز ماموریت وجود ندارد.

بنابر اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیونی که ادامه فعالیت آن ها به دلیل عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی با مشکل مواجه شده است، شامل اسامی ذیل است:

۱- علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی (دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۲- غلامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی- استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۳- محمد تقی امیری خراسانی، رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۴- مهدی گودرزی، رییس فدراسیون ورزش سه گانه (استادیار دانشگاه پیام‌نور)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۵- عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی – دانشگاه پیام ‌نور)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۶- فضل اله باقرزاده، رییس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تهران)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۷- عباس نظریان مادوانی، رییس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی- دانشگاه شهیدرجایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

 

یکم اسفندماه هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه­های اجرایی مستثنی ­شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

 

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۲۰۳۰۱۸۹۱

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید